افسردگی

7علت تعجب‌ آور افسردگی

افسردگی محرک‌های زیادی دارد: ضربه‌روحی، مشکلات مالی، سوگ از دست دادن عزیزان و بیماری نمونه‌هایی از این عوامل هستند. اگر افسرده هستید و هیچ کدام از اینها در مورد شما صدق نمی‌کند، تعیین دلیل خاص برای افسردگی کمی دشوار است. پایگاه اطلاع رسانی پیشگیری نوین، درواقع، ممکن است افسردگی تان دلیل خاص و مشخصی نداشته […]