استرس

چگونه استرس روزانه‌مان را کم کنیم؟

استرس چیزی است که همه ی ما روزانه با آن سر و کار داریم. برای اداره ی یک کسب و کار موفق، باید نقش های زیادی بر عهده گرفت و کار های زیادی را به انجام رساند، این نقش ها و کار ها را باید در کسری از ثانیه عوض کرد و در هر زمان […]

استرس مدرسه ای

مدت زمان زيادي به بازگشايي مدارس نمانده است. كودكان و والدين از هم اكنون دغدغه‌هايشان آغاز شده و سعي مي‌كنند به نوعي محيط خانواده را براي آغاز سال تحصيلي جديد آماده كنند. جدا از نگراني‌هاي والدين، كودكان نيز به شدّت در اين برهه دچار استرس و تشويش مي‌شوند. اين استرس در مورد دانش‌آموزاني كه قرار […]