جهان ذهن

علم بهتر است یا ثروت
چ سوال احمقانه ای
انگار میگویند
شیر بهتر است یا کره
یا رشته تجربی بهتر است یا پزشک
این سوال ی سوال اشتباهه
شیر خوبه اما کره از کجا اومده
مسلمه ک از شیر گرفته شده
پزشک از کجا اومده
مسلمه ک از رشته تجربی اومده
ثروت از کجا اومد
مطمعنا ک از علم، دانش، مهارت، و آگاهی میاد
ایا بدون علم ثروت ب دست میاد

ب شرکت های بزرگ دنیا نگاه کنید
آیا مایکروسافت و دنیای رایانه علم نیست؟
ایا شرکت های موبایل سازی معروف و پر درآمد از علم و دانش ساخته نشده؟
ایا بزرگ ترین منابع درآمد دنیا از علم استفاده نکرده اند؟

انانی ک فک میکنن علم بی ارزشه
از ظهور علم نوین و جذب ثروت فراوان چیزی میدانند؟؟؟

البته علم ی پایه است ک یکی از شاخه های آن ثروت است
شنا علم است
ورزش علم است
مسابقه علم است
لباس علم است
بازی علم است
تکنولوژی علم است
ساختمان علم است
برج و آسمان خراش علم است
دکوراسیون منزل علم است
خیابان علم است
ماشین علم است
موسیقی علم است
خوشبختی علم است
قرآن علم است
زندگی علم است
و خلاصه تمام هستی علم است
و پولی چیزی است ک از علم ب دست می اید
ولی پدر ثروتمند از علم نمیاد
از شانس میاد
ولی همون پدر عالم اگه تمام ثروت و دارایی رو بین دو فرزند
یکی عالم و یکی بی علم بدهد
اون فرزند عالم پول پدرش را صد برابر بیشتر میکند
ولی اون پسر بی علم کل پول را ب فنا و صرف خوش گذرانی می کند و تبدیل ب یک ماشین پول سوزی میشود
چرا ک روشی بلد نیست ک پولش را اداره کند
تفاوت ادمای فقیر و غنی جز در علم نیست
علمت را افزایش بده میبینی ک علم ثروت را نشانت می دهد
جهان ذهن (سامان فرشادی)