جهان ذهن۲

 

 

جهان ذهن۲

نویسنده:سامان فرشادی

 

کتاب جهان ذهن این بار موضوع اصلی زندگی را نشانه رفت و تحت عنوان نقش اصلی زندگی در قالب موفقیت و خوشبختی فعالیت خود را آغاز کرده است . کتاب جهان ذهن نه صرفا یک دانش بلکه یک هنجار و طرز فکر است که با پیاده کردن آن در زندگی خوشبختی و موفقیت همیشگی را به همراه می آورد.

(اگر در جامعه ی کنونی جویای احوال موفقیت و خوشبختی انسان ها باشید به سادگی شاهد موضوع ناخوشبختی و نیمه خوشبختی و همچنین ناموفقیت و نیمه موفقیت انسان ها خواهید بود و این امر نه صرفا اقشار سطح پایین جامعه بلکه قشر متوسطه و ثروتمند جامعه نیز به این احوال دچار هستند به همین دلیل شرایط این احوال ناخوشایند, صرفا داشتن یا نداشتن پول, کیفیت بالای سطح زندگی و شرایط و خوش شانس بودن یا نبودن نیست بلکه چیزی فراتر و نزدیک تر از این هاست و تنها دلیلی ست که افراد مسن از دوران خوب ,خوشبختی و موفقیتی که در گذشته با وجود شرایط سختی که داشتند بحث می کنند و این هیچ ربطی به زمان ندارد و تنها دلیل ذهنیت آدمیست. ذهن آدمی سالهای سال است که به روز نشده و در سادگی خود درحال زیستن است برخلاف تمام زندگی انسان که به روز شد اما ذهن از به روز شدن عقب ماند و به ساده زیستی خود ادامه می دهد به همین دلیل انسان تا حدود قرن ۲۰ با وجود سختی هایی که وجود داشت خوشبخت و موفق بود اما همین که زندگی انسان به روز شد و شرایط تغییر یافت و دوران صنعتی و سپس دوره ی مدرن کنونی شکل گرفت و ذهن ساده اندیش بشر از نسلی به نسل دیگر تا کنون ادامه یافت و به حد کنونی رسید و موجب از دست رفتن حس خوشایند بشر شده است چرا که ذهن در پی سادگیست اما در دنیای پیچیدگی ها هرگز نمیتواند به سادگی دست یافت و همین امر موجب به وجود آمدن احوال نامتوازن بشر به خصوص مردم ایران شده است که از دانش چندانی برخوردار نیستند. برای مقابله با این موضوع تنها راه آن  است که افراد به دانش خاصی متوازن به شرایط کنونی دست یابند و طرز فکر خود را با ان تطبیق دهند تا با شرایط کنونی همسان شده و زندگی خوبی را تجربه کنند و این دانش برای اولین بار در کتاب جهان ذهن۲ با تلاش های شخص سامان فرشادی منتشر شده است که با ابزار ظرفیت در قالب قانون ظرفیت سبک این کتاب را در پیش برد اهداف داشتن زندگی خوب برای تمام انسان ها در پی اجرایی آن است . به امید روزی که تمام انسان های دنیا در سایه ی صلح با خوشی و موفقیت زندگی کنند)